مشکل ارسال اس ام اس در سرور هاي مخابراتي

مشکل ارسال اس ام اس در سرور هاي مخابراتي