لیست برندگان بهمن ماه
لازم به ذکر است که در ابتدا آقای میلاد خالقی و مهدی طاهری انتخاب شدند ولی به دلیل عدم ارائه مدارک ، از چرخه قرعه کشی خارج شدند.

در اسفند نیز قرعه کشی بین کسانی انجام می شود که اسکن شناسنامه و یا کارت ملی را ارائه کرده باشند