ادامه تلاش گوگل براي حل مشكل سرويس جي‌ميل

گوگل اعلام كرد بررسي‌ و تحقيقات درباره مشكل ايجاد شده در سرويس جي‌ميل اين شركت ادامه دارد و ظرف مدت 12 ساعت اين مشكل حل خواهد شد.

به گزارش ايسنا، چند روز است كه سرويس جي‌ميل گوگل دچار مشكل شده و بيش از صد هزار تن از كاربران اين سرويس اظهار داشتند كه‌ اطلاعات اي‌ميل و ضميمه‌هاي اين سرويس پاك شده است.

به گزارش خبرگزاري شين‌هوا، گوگل روز يكشنبه اين مشكل را تاييد و اعلام كرد كه اين مشكل بر 0.29 درصد از كاربران جي‌ميل تاثير گذاشته است.

گوگل هم‌چنين اعلام كرده است كه مشكل يك سوم از كاربراني كه جي‌ميل آن‌ها تحت تاثير اين مشكل قرار گرفته، حل شده است و انتظار مي‌رود ظرف 12 ساعت مشكل مابقي كاربران نيز رفع شود.