امکان ارسال پیامک تکی و گروهی در اس ام اس پیشرو

امکانی در اس ام اس پیشرو فراهم شده که بر اساس آن می توانید به شماره های خودتان ، به صورت گروهی و تکی ارسال پیامک نمایید

فرض کنید که لیستی از مشتریان یا اعضای یک جلسه دارید که باید به آنها راجع به موضوعی اطلاع رسانی شود، می توانید شماره های آنها را به صورت گروهی در دفترچه تلفن پنل اس ام اس ذخیره نمایید و یک متن مشخص را به انها ارسال نمایید.

حتی می توانید تنظیم کنید که این متن در تاریخ و زمان مشخصی غیر از امروز برای مخاطبین ارسال شود.

می توانید بعد از ارسال  با دریافت گزارش ارسال بررسی نمایید که کدامیک از مخاطبین پیام را دریافت نمودند و کدامیک دریافت نکردند.ورود به سامانه ثبت نام مشاهده سامانه