همكاري ايران وكره جنوبي براي نسل 4G

رئيس پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات با تأكيد بر استفاده از توان علمي و تحقيقاتي موجود در دنيا از دريافت مشاوره از پژوهشگران كره جنوبي در راستاي ورود نسل چهارم تلفن همراه به كشور خبر داد.

 يونگ، رئيس سابق مركز تحقيقات فناوري اطلاعات كشور كره جنوبي و وزير سابق ارتباطات و فناوري اطلاعات اين كشور به دعوت پژوهشكده سياستگذاري و مطالعات راهبردي پژوهشگاه مخابرات با محمد خوانساري، رئيس پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات ديدار كرد.

وي در اين ديدار با تأكيد بر توانمندي‌ها و ساختار مناسب پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات اظهار داشت: مركز تحقيقات مخابرات ايران مي‌تواند از تجارب كشور كره جنوبي براي مشاوره و همكاري زمينه‌هاي مختلف پژوهشي در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات به خوبي بهره ببرد. يونگ همچنين پيشنهادهايي مبني بر همكاري ميان ايران و كره جنوبي در زمينه‌هاي مختلف فناوري اطلاعات و ارتباطات مانند مرز فناوري، تخصيص فركانس، نسل‌هاي آتي و نسل چهارم تلفن همراه ارائه كرد.

منبع :‌ آی تی ایران