آیا بانک پیامک ما را دیده اید؟


حتما به این موضوع برخورد کرده اید ، زمانی که تصمیم به ارسال پیامک می گیرید ، یکی از مهمترین چالش های پیش رو انتخاب  و ویرایش متن در پیامک است.
با توجه به اینکه در پیامک تبلیغاتی ، متن هر کاربر با توجه به حرفه و نوع فعالیت مورد نظر ، انتخاب و نوشته می شود، نمی توان غالب و متن ثابتی را برای آن مشخص کرد.
ولی با توجه به زمان بندی تقویم و همچنین آداب رسوم ایرانیان ، مناسبت هایی در جامعه تعریف شده است که می توان از آن برای تبلیغ در کنار ادای احترام ، تبریک یا تسلیت به مخاطبان خود استفاده نمود. این مناسبت ها با توجه به موضوع فراگیر در جامعه، متن های زیادی را در بر می گیرد که برای همه مشاغل قابل استفاده و کاربردی است.
وجود تعداد زیاد این متن های مناسبتی ، گاهی انتخاب را بسیار سخت می نماید، به همین خاطر کارشناسان اس ام اس پیشرو با بررسی و مقایسه متن های مرسوم ، متن هایی را که دارای کاربرد بیشتر و از طرفی مفهوم متناسب تر است را جمع آوری و در بخشی به نام بانک پیامک در اختیار کاربران خود قرار داده است.
در این بانک پیامک تعداد زیادی مناسبت تعریف شده  که برای هر مناسبت متن هایی قرار داده شده است ، کاربر می تواند متن خود را انتخاب و آن را با نام حرفه خود ترکیب و ارسال نماید. به طور مثال کاربر بعد از در نظر گرفتن متن تبریک مورد نظر، نام مجموعه خود را در انتهای آن نوشته و به مخاطبین خود ارسال نماید.

بعد از ورود به پنل اس ام اس خود ، می توانید از منوی امکانات به بخش بانک پبامک دسترسی پیدا نموده و متن مورد نظر خود را انتخاب و ارسال نمایید.