لیست برندگان اسفند ماه


 ابتدا آقایان  یاوری حسینی و جعفری طوسی برنده شدند ولی به دلیل عدم ارائه مدارک از چرخه قرعه کشی خارج شدند


قرعه کشی فروردین نیز بین کسانی انجام می شود که یک اسکن از کارت ملی و یا شناسنامه ارائه کرده باشند


برندگان اسفند 92 به صورت زیر به اعلام می گردند